Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
· Ewidencja zbiorów
· Ewidencja użytkowników Biblioteki
· Ewidencja wypożyczanych i udostępnianych zbiorów
· Ewidencje finansowo-księgowe
· Ewidencja archiwum zakładowego
· Ewidencja akt osobowych
· Ewidencja środków trwałych
· Ewidencja pozostałych środków trwałych

Poprawiony (wtorek, 13 lipca 2010 10:48)